Ανίχνευση

detection-2Μία από τις βασικότερες εφαρμογές προστασίας χώρων είναι η ανίχνευση αερίων (τοξικών ή εύφλεκτων) και καπνού. Η έγκαιρη και ακριβής ανίχνευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή ατυχημάτων εξαιτίας διαρροών ή φωτιάς τόσο σε επαγγελματικούς όσο και σε ιδιωτικούς χώρους.

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη σειρά ανιχνευτών καπνού και αερίων, αντιεκρηκτικού ή κοινού τύπου αλλά και πίνακες ελέγχου, είτε μονοζωνικούς είτε πολυζωνικούς.

Στον τομέα αυτό συνεργαζόμαστε με μία από τις σημαντικότερες εταιρείες του χώρου, τη βελγική Limotec.

Τα προϊόντα της εταιρείας είναι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Είναι κατάλληλα για κάθε εφαρμογή (βιομηχανίες, επαγγελματικοί χώροι, ναυτιλία) και, όπως για όλα μας τα υλικά, το ειδικευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.

 

 

limotech-logo-small