Αυτοματοποιημένη διαχείριση αποθηκών

Η Vanderlande Industries πρωτοπορεί παγκοσμίως στο σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης υλικών Βιομηχανίας, στους ακόλουθους τομείς εφαρμογής :

  •    Οργάνωση αποθηκευτικών χώρων (WMS)
  •    Κέντρα διανομής
  •    Διαχείριση παραγγελιών & παραδόσεων
  •    Οργάνωση και προώθηση παραγγελιών εταιρειών, δραστηριοποιουμένων      

    μέσω διαδικτύου

  •     Κέντρα διαχωρισμού και προώθησης δεμάτων Express
  •     Κέντρα διαχείρισης ανταλλακτικών και διαδικασιών συναρμολόγησης

Βασιζόμενη στη σε βάθος ανάλυση των πραγματικών αναγκών του πελάτη, σε απόλυτο συνδυασμό με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής του, η Vanderlande Industries εγγυάται τη μέγιστη παραγωγικότητα του συστήματος που προτείνει, σχεδιασμένο με ευελιξία, δυνατότητα αναβάθμισης και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

·    Πλέον των 1.500 ολοκληρωμένων συστημάτων σε λειτουργία, παγκοσμίως.

REFERENCES :  

Nike, Carrefour, Motorola, BMW, Canon,  Adidas, UPS, TNT ,  Hilton Meats , κλπ.

ΕΛΛΑΔΑ

Barilla Hellas

ACS

 

 

logo-vanderlande